Aditiva ATOMIUM / Účinky použití aditiv ATOMIUM

 

ÚČINKY POUŽITÍ MAZIV ATOMIUM NA RŮZNÉ SKUPINY A ČÁSTI AUTOMOBILOVÉHO MOTORU

Konkrétní míra účinku závisí především na výchozím stavu motoru. Pokud je motor silně opotřebovaný a ne vždy se dalo zajistit, že se v něm vždy použilo jen kvalitní palivo a olej, ale zároveň ještě „pracuje“, tj. netrpí vysokou spotřebou oleje, tlaky v karteru nejsou nadměrné a komprese ve válcích dosahuje aspoň 60 % jmenovité hodnoty u benzínového motoru, respekt. 70 % u naftového motoru, bude účinek aditiva Atomium velmi silný. Bude evidentní a vnímatelný bez speciálního diagnostického zařízení.


CO ROZHODUJE O KONKRÉTNÍ MÍŘE ÚČINNOSTI?

V případě nízkého stavu ujetých kilometrů a prakticky nového motoru jsou všechny mechanismy v vyrovnané a stabilizované. Každému řidiči musí být jasné, že účinek aditiva nebude tak znatelný, jen případná potřeba generální opravy vyvstane později než u neošetřeného motoru. Naopak pokud je motor totálně poškozen (slyšitelné klepání v ložiskách, obrovská spotřeba oleje, apod.), nepomůže mu nic a nezachrání ho žádné aditivum.
Míra účinku navíc závisí na správném dodržování pokynů k aplikaci. Pokyny byly navrženy s ohledem na běžně používané motory, stroje a zařízení používané v běžně průměrných podmínkách. V neobvyklých situacích a případech je proto lépe se poradit s námi.


ÚČINKY APLIKACE ADITIV ATOMIUM ACTIVE ČI MAX ENGINE U SPALOVACÍCH MOTORŮ

U spalovacího motoru, jehož parametry se blíží jmenovitým hodnotám (což platí pro nové či krátce provozované motorů, případně motory po generální opravě), budou výsledky ošetření aditivem Atomium hrát významnou roli snížením třecích ztrát: snížení spotřeby paliva a/nebo zvýšení výkonu motoru. Ošetření dále zajistí dlouhodobě nadstandartní parametry tření, což prodlouží životnost motoru a sníží hladinu hluku, vibrací a emisí. Může se zlepšit složení výfukových plynů a snížit spotřeba oleje v motoru.

U silně (z 50 až 70 %) opotřebeného motoru docílí ošetření aditivem Atomium především obnovení správného chodu motoru, a to zejména díky zvýšení a vyvážení komprese ve válcích. Obnovení správné komprese je výsledkem regenerace opotřebených třecích ploch součástí válce, především pak ale obnovení požadované těsnosti mezi vložkou válce, pístními kroužky a drážkami pístu. Všechny části tohoto uzlu získají značnou schopnost účinně zachytávat motorový olej, sníží se ztráty vzduchu (ze směsi palivo-vzduch) a tím dojde k rychlé obnově správné předpokládané komprese.

Obnovení správné komprese má za následek zlepšení podmínek spalování a zároveň vede k obnovení provozních charakteristik motoru. Důsledkem toho se sníží spotřeba paliva, vibrace, hlučnost a množství škodlivých emisí a naopak se zvýší výkon motoru a rychlost odezvy na otevření škrticí klapky. Nově zformovaná vrstva na třecích plochách zároveň prodlužuje životnost motoru a snižuje ztráty výkonu na třecích plochách. Vylepšená těsnost stíracích kroužků na pístech snižuje spotřebu motorového oleje, což v důsledku redukovaných průsaků do karteru prodlužuje výrazně životnost mazacího motorového oleje a motoru jako celku.

Minimální vůle v ložiskách klikové hřídele a lepší těsnost hydraulického zubového čerpadla dále zvyšuje tlak a množství průtoku oleje, čímž se dosahuje zlepšení kvality mazání a chlazení všech součástí motoru včetně turbodmychadla.

Dá se tedy shrnout následující souhrn positivních účinků aditiv ATOMIUM:

 • Prodloužení životnosti motoru 1,5–2x (díky snížení rychlosti postupného opotřebení).
 • Aditiva zvyšují a stabilizují kompresi ve válcích spalovacího motoru (zformováním nové tenké vrstvy a utěsněním vůlí v místě třecích součástí).
 • V 1. fázi čistí veškeré třecí plochy od usazenin a laků, včetně rozsáhlé dekarbonizace dráhy pístních kroužků.
 • Obnovují správnou funkčnost hydraulických zdvihátek ventilů.
 • Prokazatelně snižuje spotřebu paliva u spalovacího motoru až o 10 % (v důsledku obnovy požadované komprese a zlepšení průběhu efektivnějšího spalování paliva).
 • Zvyšuje výkon motoru (díky zlepšení průběhu spalování, omezení nežádoucího úniku spalin do karteru a snížení třecích ztrát v motoru).
 • Výrazně snižuje spotřebu oleje v motoru až 3x (zvýšením plynotěsnosti všech drážek pístních kroužků).
 • Zajišťuje maximální možnou ochranu motoru v extrémních provozních podmínkách, při silném přetěžování nebo přehřívání a též naopak v průběhu studených startů.
 • Snižuje vibrace a hlučnost u dieselového motoru až o 10 dB (díky zformování silného a odolného mazacího „filmu“ a optimalizaci vůlí vnitřních součástí motoru).
 • Snižuje emise CO/CH výfukových plynů až o 50 % v důsledku zlepšení účinnosti průběhu spalování paliva.
 • Umožňuje jízdu menší vzdálenosti při nedostatku motorového oleje nebo při úplné ztrátě tlaku oleje.

U silně opotřebovaných spalovacích motorů, tj. ve stavu:

 • sníženého výkonu o 20 % a více,
 • zvýšené spotřebě paliva o více než 20 %,
 • více než pětinásobném zvýšení spotřeby motorového oleje,
 • silně kouřícího motoru,
 • rychlého výrazného začernění oleje i po krátké jízdě, se výsledky přísad Atomium nemusí vůbec projevit, a to dokonce ani při vícenásobném zvýšení koncentrace maziva. V těchto případech doporučujeme provést nejprve generální opravu a teprve potom ošetření aditivem Atomium.

 

ÚČINKY APLIKACE ADITIV ATOMIUM U MANUÁLNÍCH NEBO AUTOMATICKÝCH PŘEVODOVEK, ROZVODOVEK A DALŠÍCH OZUBENÝCH MECHANISMŮ

Ve všech zařízeních s ozubenými převody dochází po aplikaci aditiv Atomium k částečné nebo k plné obnově třecích ploch zubů, posuvných vodítek, valivých i kluzných ložisek (mimo již zničené součásti). U plně automatických převodovek se kromě toho zlepšuje chování olejových čerpadel a těsnost ventilů, což vede k obnovení přesných charakteristik řazení.

U variátorů v automatických převodovkách se obnovuje povrch kovových spojek.

U samosvorných diferenciálů se v důsledku ošetření aditivem Atomium zformuje na lamelách nová odolná vrstvička (se zanedbatelným dopadem na funkci i při trvale sportovním stylu jízdy).

 • Prodloužení životnosti manuálních a automatických převodovek a variátorů 1,5–2x (díky snížení intenzity opotřebení jednotlivých částí).
 • Obnovení optimálního průběhu řazení, eliminace rázů (trhavých pohybů) při řazení.
 • Obnovení pracovních ploch ložisek a ozubení v manuálních převodovkách.
 • Významné snížení hluku a vibrací v převodovkách a  v zadních nápravách (díky zformování silného a odolného mazacího „filmu“ a optimalizaci vůlí).
 • Obnovení výkonu olejového čerpadla u automatických převodovek.
 • Zlepšení funkce ventilových mechanismů v automatických převodovkách.

 

ÚČINKY APLIKACE ADITIV ATOMIUM HPS U HYDRAULICKÝCH POSILOVAČŮ ŘÍZENÍ

Po ošetření aditivem Atomium dochází v systémech posilovačů řízení k obnově všech třecích ploch- rotační či axiální pístová čerpadla, písty, elektromagnetické ventily. To vede k obnovení požadovaných provozních charakteristik posilovače řízení.

 • Prodloužení životnosti hydraulického posilovače řízení 1,5–2x (díky snížení intenzity postupného opotřebení).
 • Zlepšení funkce všech ventilových mechanismů.
 • Obnovení jmenovité kapacity olejového čerpadla posilovače řízení.

 

ÚČINKY APLIKACE ADITIV ATOMIUM HPFP U VYSOKOTLAKÝCH PALIVOVÝCH ČERPADEL DIESLOVÝCH MOTORŮ

Výsledkem ošetření velmi citlivých palivových soustav dieselových motorů aditivem Atomium HPFP je obnovení či zachování správného tlaku paliva ve vysokotlakém čerpadle (pístního i rotačního typu) i ostatních součástech palivového vstřikování, včetně čerpadel a vstřikovačů Common Rail. To vede k výrazně kvalitnějšímu a účinnějšímu rozprašování paliva a společně s tím ke snížení spotřeby a/nebo zvýšení výkonu motoru.

Aplikace ATOMIUM HPFP:

 • Obnovuje požadované pracovní charakteristiky, správný tlak vysokotlakých palivových čerpadel, systémů Common Rail a vstřikovačů naftových motorů (v důsledku výrazné optimalizace vůlí u sousedních třecích plocha a částí).
 • Velmi výrazně snižuje vibrace a hluk (klepot) vysokotlakých palivových čerpadel.
 • Prodlužuje významně životnost čerpadel, systémů Common Rail a vstřikovačů až 2x (díky snížení míry opotřebení).
 • Zvyšuje účinný výkon motoru (v důsledku zefektivnění průběhu spalování paliva).
 • Snižuje spotřebu paliva až o 5 % (v důsledku obnovy požadované komprese a zlepšení průběhu spalování paliva).
 • Snižuje množství emisí CO/CH ve výfukových plynech až o 50 % (v důsledku zlepšení průběhu spalování).

 

ÚČINKY APLIKACE ADITIV ATOMIUM MOTOTEC U MOTOCYKLŮ

 • Zlepšená odezva na otevření škrticí klapky, zvýšení točivého momentu díky zvýšení komprese a snížení ztrát na třecích plochách.
 • Vylepšený průběh studených startů díky zformování nové kluzné vrstvy s nízkým třením a spolehlivému zachycení mazacího motorového oleje na třecích plochách.
 • Snížení vibrací a hluku motoru až o 10 dB (díky zformování silného a odolného mazacího filmu a optimalizaci vůlí).
 • Prodloužení životnosti motoru  až 2x (díky snížení rychlosti opotřebení).
 • Podpora ochrany při dlouhodobějším odstavení díky zformování silnější antikorozní vrstvy chránící povrch pracovních ploch motoru.
 • Zlepšení řazení v důsledku vymezení vůlí a snížení ztrát na třecích plochách.
 • Účinná dodatečná ochrana třecích ploch při použití nekvalitního paliva a dlouhodobě náročném provozu.
 • Snížení spotřeby oleje a paliva až o 10 % (v důsledku obnovy správné komprese a efektivnějšímu průběhu spalování paliva).
 • Snížení nežádoucí kouřivosti a emisí CO/CH ve výfukových plynech až o 50 % důsledkem zlepšení průběhu spalování pohonných hmot.

ÚČINKY APLIKACE ADITIV ATOMIUM MOTOTEC U MOTOCYKLŮ A MALÉ TECHNIKY

 • Zlepší průběh studených startů díky zformování kluzné vrstvy s minimalizovaným třením a spolehlivému zachycení motorového oleje na třecích plochách.
 • Nárůst výkonů u motocyklů a malé techniky díky zvýšení účinnosti motoru (díky zvýšení komprese a snížení ztrát na třecích plochách).
 • Výrazné zvýšení spolehlivosti motocyklů a malé techniky v důsledku snížení opakování poruch součástí válců a pístů, včetně dalších mechanismů.
 • Razantní snížení vibrací a hluku motoru až o 10 dB díky zformování silného a odolného mazacího filmu a optimalizaci vůlí v motoru.
 • Prodloužení životnosti motoru až 2x (díky snížení razance opotřebení).
 • Doplňková ochrana třecích ploch při použití nekvalitního paliva, dlouhodobě extrémně náročném provozu a překračování nejvyšších dovolených otáček motoru.
 • Snížení spotřeby oleje a paliva o významných 8-10 % (v důsledku obnovy správné komprese a zlepšení průběhu spalování paliva).
 • Podpora ochrany při dlouhodobějším odstavení díky zformování výkonné antikorozní vrstvy.

 

Účinek kompletního ošetření přísad Atomium zůstává zachován po následujících až 70 tisíc kilometrů (v závislosti, v jakém režimu/ provozu je vůz zařazen). V zájmu maximálního prodloužení positivních účinků na motor doporučujeme při každé druhé výměně motorového oleje provést opakované ošetření aditivem Atomium Regular.

 

Přejít na hlavní stránku produktů ATOMIUM - klikněte ZDE


NGE0ODhkYz