Aditiva ATOMIUM / Jak ATOMIUM funguje?

 

Atomium jsou produkty automobilové chemie přírodního původu. Jak fungují?

Dle principu fungování nejsou tribotechnické látky Atomium v přísně technickém smyslu aditivy nebo pomocnými látkami do maziv a olejů, protože jejich funkcí není pouze zlepšovat vlastnosti základních produktů, se kterými se míchají. Aditiva Atomium účinně reagují s kovovými povrchy součástí a mechanismů motorů v místech styku, tedy na třecích plochách.

Tribotechnické látky Atomium usilují o nejlepší energetickou bilanci dvojice třecích součástí. Technologie Atomium funguje jako katalyzátor nebo iniciátor procesu přizpůsobení dvojice třecích součástí společně s mazivy.

Aditiva Atomium přispívají ke zformování nové vrstvy třecích ploch na bázi kovové krystalové mřížky. Při provozu v přítomnosti aditiv Atomium postupně dochází k vytváření vrstev na úrovni jednotlivých atomů. Proto se Atomium může zcela po právu nazývat nanotechnologií.

Vlastnosti zformovaných struktur (tj. tloušťka, poréznost, mikrotvrdost, schopnost zachycení oleje) jsou dány provozními podmínkami třecích mechanismů.
Na pohled vrstva vypadá jako šedý, dokonalý zrcadlový povrch. Ve skutečnosti jde o ultramikroporézní strukturu, která se vyznačuje vysokou pevnosti, a co je důležitější, také lepší schopností zachytávání mazacího oleje. Výsledkem je jedinečná soustava vlastností třecí plochy, mechanismu a potažmo i celého motoru.


Průběh formování vrstvičky

Průběh formování ochranné vrstvičky na třecí ploše po ošetření technologií Atomium lze rozdělit na 3 fáze:

1. fáze – příprava povrchu Třecí plocha podstupuje jemné čištění v místech, která byla dříve za provozu opotřebená. Čištění probíhá působení měkkého abraziva, které je součástí složení technologie Atomium.

2. fáze – zformování ochranné vrstvičky Na připravené kovové ploše motoru z oceli či litiny se formují nové vrstvičky krystalové struktury, které plynule navazují na kovový substrát třecích ploch. Tato ochranná struktura roste vrstvu po vrstvě. Vlastním materiálem pro formování ochranné vrstvičky je železo, které jsou obsaženy v mazacím oleji v podobě produktu opotřebení, a také látky obsažené v technologii Atomium.

3. fáze – dynamická regulace ochranné vrstvičky Tato fáze odpovídá udržování parametrů ochranné vrstvy v rozpětí, které zaručuje nejoptimálnější provozní podmínky na třecích plochách. Mezi tyto parametry se řadí  tloušťka, poréznost, vlnitost, mikrotvrdost, drsnost povrchu atd. Už malá přítomnost maziva Atomium zajišťuje dynamickou adaptivní regulaci parametrů ochranné vrstvy. V této fázi již prakticky nedochází k nežádoucímu otěru styčných třecích ploch, protože ochranná vrstvička již získala dostatečnou schopnost udržení oleje, a tření proto přejde do hydrodynamické fáze s minimálním otěrem.


Dynamika formování vrstvičky Atomium

Obrázky níže ukazují růst nové ochranné vrstvičky na původní třecí ploše motoru:

a) 600x zvětšení povrchu. Ra = 1–2 mikrony.
b) Povrch znázorněného vzorku se začíná pokrývat novou strukturou.
c) a d) Původní povrch je takřka celý pokrytý novou strukturou, původní povrch se dá spatřit pouze na pozadí.

 

Četné odborné posudky z automobilového průmyslu dokládají, že maziva Atomium jsou schopna:

  • nabídnout jedinečné řešení k ochraně spalovacího motoru jakéhokoliv typu, a také dalších mechanismů vozu procesem CIP /čištění na místě/ za normálního provozu.
  • po druhé až třetí fázi ošetřením zformovat ultrapevnou vrstvu, která dokáže chránit motor před opotřebením i v těch nejnáročnějších podmínkách jako je nedostatek oleje, vysoké zatížení a příliš nízké nebo naopak vysoké okolní teploty.

Pro držitele sportovních aut představuje technologie Atomium jednoduchý a ekonomický způsob, jak zvýšit výkon motoru až o 10 % (bez chiptuning), přičemž zachovat spotřebu a také zlepšit zrychlovací schopnosti, při kompletním ošetření všech mechanismů přípravky aditiv Atomium.
Naopak spořivější majitelé zase mohou dosáhnout výrazné úspory paliva až 8 %. Při průměrném ročním nájezdu 20–30 tisíc kilometrů to u motorů o objemu kolem 1,3–1,6 l odpovídá úspoře až cca  250 litrů pohonných hmot. U motorů s objemem kolem 2,4–3,6 l činí úspora cca 350 litrů ročně.  Mimo spotřeby paliva a oleje lze ošetřením aditivy Atomium prodloužit výrazně životnost motoru, zabránit drahým opravám a omezit nemilé výdaje na náhradní díly a servis s tím spojený.

Technologie Atomium nepoškozuje žádnou z části motoru ani mechanismy. U starších motorů po použití dojde nejdříve k obnovení opotřebených/poškozených ploch třecích součástí pomocí ochranné vrstvičky, poté k obnově požadované komprese a potažmo ke snížení spotřeby motorového oleje, který by se jinak spálil. Nová vrstva podstatně snižuje ztráty na třecích plochách, a to díky svým unikátním schopnostem zachytávání oleje. V důsledku toho se snižuje spotřeba paliva, narůstá výkon motoru a velmi se zlepšuje odezva na sešlápnutí plynu. Dalším přínosem je omezení vibrací, hluku a škodlivých emisí.

A u nových motorů: I zde se na třecích plochách zformuje nová vrstva (o tloušťce cca 5 mikronů). Tato vrstva pak funguje jako obrana proti opotřebení nových vložek válců a obrana před zhoršováním nového stavu třecích ploch. Pomocí antifrikčních schopností se dramaticky snižují ztráty třením, což navíc zvyšuje mechanickou účinnost. U všech spalovacích motorů, ať jsou nové nebo starší, tak dochází ke snížení spotřeby paliva, nárustu výkonu a zlepšení odezvy na sešlápnutí plynového pedálu.

Nejvýznamnějším přínosem je však stále prodloužení efektivní životnosti motoru a možnost odložit generální opravu o 50 až 150 tisíc km.

Atomium není jen obyčejné aditivum, které se přimíchává do mazacího oleje. Je to účinná látka, která spolupracuje s kovovými třecími plochami. Ve své podstatě je Atomium spouštěčem samoorganizujících se procesů v třecích soustavách. Jinak řečeno iniciuje procesy, které posouvají průběh tření směrem k nejpříznivějším podmínkám.

Z fyzikálního pohledu to funguje tak, že v třecí soustavě se s pomocí technologie Atomium, vrstvu po vrstvě formují nové dokonalejší plochy, která jsou z pohledu rychlosti klouzání, přenosu zátěže apod. pro daný bod výhodnější.

Technologii Atomium lze použít k ošetření třecích ploch prakticky v libovolném ústrojí, mechanismu nebo celku.

 

Pro návrat na hlavní stránku ATOMIUM klikněte ZDE


ZWQ0YTZl