Aditiva BEP / BEP Lepší výkon motoru

 

Usedněte za volant nového vozu či stroje s perfektní reakcí motoru!

BEP - Much Better Fuel s high-tech složením je palivové aditivum nejvyšší generace, které se dokonale a bez zbytku rozpustí v palivu, které ho dopraví do spalovacích komor skupin válců. Jedna ze tří složek aditiva BEP, jmenovitě Ferrocene, zajišťuje ve spalovacích komorách dokonalé prohoření paliva a využití paliva. Aditivum BEP - Much Better Fuel je navřženo tak, aby zajistilo efektivnější spalování.

Díky BEP nedochází k nedokonalému spalování, neboť veškeré palivo shoří v rámci expanzního cyklu ve spalovacích komorách a to přináší jak zvýšení výkonu tak ke snížení emisí. Díky bavlníkovému oleji, který navíc vytvoří kluzný film, se podstatně snižuje koeficient tření a tím je zajištěný hladší chod a zvýšení výkonu motoru. Budete naprosto nadšení.

Čím více BEP - Much Better Fuel požíváte, tím větší ucítíte rozdíl ve výkonu. Perfektní prohoření paliva a čistý motor vám ukáže své. Už žádný Chip-Tunning se ztrátou záruky motoru!

Video k aplikaci tablet BEP MUCH BETTER FUEL:

Průběh provozu motoru bez aditiva BEP

Každý motor v průběhu provozu stárne, jednou z mnoha příčin je je shromažďování trvalých karbonizačních úsad, snižuje se spalovací objem, a tím narůstá spotřeba paliva a snižuje výkon. Karbonizační úsady jsou primárním příčinou zvýšení spotřeby paliva.

Tím se u motoru snižuje účinnost, motor má daleko vyšší spotřebu, nižší výkon, reaguje pomaleji, spalování paliva se zhoršuje, zvyšují se emise výfukových plynů.

V minulosti se řešil tento problém kapalinovou dekarbonizací, nebo se používaly různé přísady, které byly zcela nefunkční. Žádná z těchto možností není zcela uspokojující a navíc všechna tato řešení jsou cenově velmi nákladná a některá z nich mají negativní dlouhodobé důsledky.


N2IzYj