Aditivum do převodovky - ano nebo ne?

Publikováno:

Převodovka motorových vozidel je velmi namáhané uskupení mnoha soukolí, mechanických a elektronických dílů, které mají za úkol v maximální míře přenášet výkon motoru na hnací nápravy.

Mechanické i automatické převodovky pracují v mnoha extrémních podmínkách, jednou z nich je relativně malý prostor, ve kterém probíhá přenos kroutících momentů za velmi vysokých otáček ozubených soukolí, dále olej v převodovce čelí vysokým teplotám a v neposlední řadě požadavky na synchronizaci soukolí a časy řazení v řádu milisekund sebou nesou vysoké požadavky na maximální pohyblivost všech řadících mechanismů.

Aditiva do převodovky pracují efektivně

Aditiva do převodových olejů mohou být různorodé a tím plní trochu jinou úlohu. Je tedy vhodné v případě, že se rozhodnete pro přidání aditiva do převodových olejů, správně určit, který typ je pro Váš konkrétní vůz nejvhodnější. Aditiva mají vysokou schopnost na sebe vázat trvale velké množství maziva, díky čemuž nedochází k nadměrnému zatěžování soukolí a jejich opotřebení. Výrazně se tímto snižuje pracovní teplota v převodovkách, což je ve prospěch životnosti převodového oleje. Aktivně brání vzniku usazenin, které by mohli způsobovat těžkosti s řazením rychlostních stupňů.

Co je důležité neopomenout? Je výměna převodového oleje nutná?

Zásadní a často podceňovaný fakt je provedení samotné výměny oleje v převodovkách. Mýtus o doživotních náplních snad nikdo nemůže brát vážně, i když se o tom hodně hovoří. To, že je olej v uzavřené skříni neznamená, že nepodléhá oxidační degradaci. Výměnu oleje v manuálních převodovkách zvládne mnohdy i majitel vozu sám, ovšem výměnu oleje v automatické převodovce přenechte vždy odborníkům. Zde je proces čištění převodovky, filtrace oleje potřeba zpravidla provádět pomocí specializovaných přístrojů. Včasná a pravidelná výměna převodového oleje v automatických převodovkách je nesmírně důležitá pro zajištění správného chodu a životnost převodovky samotné, proto apelujeme toto pečlivě hlídat.

Přísada do převodovky může být:

  • Antioxidační - Nejpoužívanější typ přísad, které významně zvyšují odolnost použitého oleje proti degradaci a tím i jeho mazacích schopností. Dále tyto přísady mají vysoké čistící a mazací vlastnosti. Vytváří na plochách ozubených kol tenkou olejovou vrstvu, která brání od přímého kontaktu kovových ploch a tím snižují významně možná opotřebení.
  • Keramické - speciální složka aditiv s přísadou nanočásticových keramických látek, které ošetřují povrchy silně tepelně a tlakem namáhaných ploch, obnovují jejich povrchovou strukturu.
  • Zvyšující mazivost - složky, které především snižují tření na plochách a tím snižují i tepelnou námahu převodových olejů.

1) Příklady antioxidačních aditiv a jejich přidružené produkty:

2) Aditiv zvyšující mazivost použitého oleje:

Výměna oleje v převodovce

Jak často dle typu převodovky a jaký olej?

Výměnu převodové oleje v převodovce provádějte dle předpisu výrobce vozu. Nezbytně nutné je provádět včas servisní úkony u automatických převodovek.

Pokud nemůžete dohledat předpis pro manuální převodovku, doporučuje se zpravidla měnit převodový olej po 100 - 120.000 km a 60 - 80.000 km u automatických převodovek. V lepším případě se informujte ve značkovém servisu, i když, ne vždy dostanete zcela relevantní odpověď. Mnoho výrobců, i když se to poslední roky stále zlepšuje, považuje olej v automatické převodovce za doživotní. To je holý nesmysl. 

Převodové oleje používejte vždy ty, které splňují dané předpisy a normy výrobcem na konkrétní mazivo. Pokud si nejste zcela jisti jaký převodový olej potřebujete, doporučujeme Vám se vždy na nás obrátit a my Vám vyhovující převodový olej zjistíme.

V případě jakýchkoliv nejasností se na nás, prosím, neváhejte obrátit!

Pro Vás zajistil tým společnosti Red Rider s.r.o.