Péče o vůz - jarní údržba

Publikováno:

Péče o vůz - příprava na sezónu po zimním období

Péče o vozidlo je vždy důležitá, po náročném zimním období o to více!

Každému motoristovi je jasné, že zimní období je pravidelnou zkouškou kondice vozu po všech stránkách. Období to není rozhodně snadné, je to právě naopak. Motory značně trpí na dlouhý studený režim do ohřátí motoru na provozní teplotu. V tomto několika minutovém režimu dochází k vysokému zatížení takřka všech součástí celého hnacích ústrojí a nejen jeho, ale například trpí akumulátory při namáhavém startu při teplotách pod bodem mrazu, pokud jsou již na hraně života, tak v tomto období baterie zpravidla zkolabují. Motory trpí na olejovou nedostatečnost po startu, což je přirozeně dáno pomalým vytvořením mazacího filmu, jelikož oleje jsou v těchto nízkých teplotách podstatně hustší a nástup mazání je pomalý. Krátkodobě dochází v určitých částech motoru chodu takřka "na sucho".

U dieselů se dále ukáže, v jakém stavu jsou relé a celý systém žhavících svíček. Pokud tento systém nefunguje dobře, je start pro motor mnohem obtížnější a při poklesu teplot hlouběji pod nulu se motor již prakticky nedá nastartovat.

U benzínových motorů mají velký vliv na start i zapalovací svíčky. V obou systémech bez rozdílu je důležitá kondice a čistota vstřikovačů paliva a samostatnou kapitolou je čistota palivové soustavy a míra ošetření paliva pomocí aditiv.

Dalo by se dále dlouze pokračovat o dalších kapalinách, ale pojďme se podívat, co bychom doporučili po zimě na autě provést, aby Vaše auto opět nabralo sílu polykat dlouhé kilometry silnic.

1) Důkladné omytí vozu co nejdříve po skončení zimy

Zajištění zimního silničního provozu sebou nese obrovskou kontaminaci soli ve všech vnějších částech vozu, především v oblasti podvozku. Sůl ve spojení s vodou tvoří pro auto velmi agresivní koktej, který dokáže narušit povrchové izolace, ať se to týká laků vozu, nebo měkčích izolací v oblastí podběhů a celého podvozku. Povrchově poškozuje svrchní vrstvu hliníkových motorů, těsnění, kovové prvky, výfuky, ráfky a mnoho dalšího. Obuví si zaneseme sůl i do interiéru, kde dokáže nevratně poškodit především koberečky, polstrování kolem nich i některé plastové prvky.

Mytí vozu svépomocí

Mytí vozu můžete provést svépomocí na zahradě s vysokotlakým čističem, houbou a paletou potřebné autokosmetiky, v široké síti ručních myček, ty kartáčové úplně nedoporučujeme, jelikož při dlouhodobém využívání těchto systému budete i z té nejmodernější myčky pozorovat na vozu stopy kartáčů v laku, v kterém se podepíší svou stopou.

Nebo to nechte na odborníky

Nebo můžete využít služeb profesionálů, zabývajících se přímo touto činností, mezi něž se řadíme i my (RED RIDER s.r.o. v Liberci) a tuto službu nabízíme široké motoristické veřejnosti, především na Liberecku.

Mytí vozu

Doporučujeme tedy z jara soustředit svou pozornost při prvním mytí vozu hlavně podvozku a všem jeho částem, včetně prvků náprava a kol samotných. Nejlépe provést pomocí vysokotlakového čističe a důsledně smýt veškeré nečistoty ze všech dílů, které budou chlórem ze soli po zimě kontaminované a po každém opakovaném namočení spodní části během provozu vozu budou opět na povrch útočit. Samozřejmě každý motorista si omyje auto jako celek, tak po zimě věnujte zvýšenou pozornost především důslednému očištění soli z těsnících gum kolem dveří a ze spár vozů mezi jednotlivými díly. Nejprve doporučujeme vůz ostříkat tlakovou vodou, čímž odstraníte z povrchu pevné částice, které by mohli povrch poškrábat, pokud by se Vám dostaly do mycí houby. Jakmile to teplota dovolí, tedy bude aspoň 15°C, doporučujeme provést ošetření laku pomocí leštěnek a vosků, plastové a gumové prvky ošetřit pomocí oživovačů plastů a pneu. Ty jim vrátí měkkost, pružnost a černou barvu.

Při mytí vozu zkontrolujte též průchodnost svodových kanálků pod kapotou motoru v oblasti okrajů čelního skla, jelikož v těchto dutinách se dokáže nahromadit velké množství především zahnívajícího listí a tím tyto odtoky vody zcela ucpat. Pokud již budete mít zvednutou kapotu, doporučujeme dle možností opláchnout tlakovou vodou přední část motoru, tedy především chladičovou oblast, dále omýt a oživit plastové a gumové části motoru.

Nezapomeňte na interiér

V interiéru doporučujeme věnovat speciální pozornost všem koberečkům a polstrovaným plochám, kde dochází ke kontaktu s botami, doporučujeme koberečky vyndat z vozu, opláchnout je tlakovou vodou, vykartáčovat je pomocí chemie a nechat je vyschnout. Stejnou chemii doporučujeme použít i na sedadla, zde je ovšem nejlepší použít vysavač s tryskou a štěrbinou.

Plasty a okna

Plastové plochy doporučujeme nejdříve omýt a potom ošetřit pomocí cockpitů. Nedílnou součástí očištění interiérů je po zimě i očista oken pomocí speciálních čističů skel, jelikož v zimním období se toto provádí v mrazivých dnech velmi obtížně. Na všechny uvedené činnosti můžete použít produky autokosmetiky z naší nabídky nebo speciální balíčky autokosmetiky.

2) Kontrola důležitých zařízení:

Autobaterie

Akumulátor je jedna z velmi namáhaných součástí během chladných zimních dnů, proto si zaslouží na jaře určitě pozornost. Životnost a kapacita baterie přirozeně každým rokem klesá, je proto nutné ji po zimě zkontrolovat hladinu elektrolitu, případně dolít demineralizovanou vodou tak, aby vnitřní struktura baterie byla celá ponořená.

Životnost baterie se pohybuje v průměru kolem 6-7 let. Doporučujeme stav nabití baterie zkontrolovat a baterii dopřát nabití do plné kapacity. Je to prospěšné i pro elektroniku, které případné podpětí v systému elektroinstalace velmi vadí, mnoho senzorů ve voze důsledkem podpětí hlásí chybné stavy.

Dále směřujte svou pozornost na čistotu povrchů obou pólů baterie, v případě přítomnosti jakéhokoliv povlaku na pólech proveďte jejich očištění, důležité je i nutnost zkontrolovat pevné utažení bateriových svorek, aby byl minimalizován povrchový přechodový odpor.

V případě potřeby koupě nové baterie věnujte pozornost správnému pólování baterie, její velikosti a způsobu jejího upnutí v autě. V prodejně Red Rider v Liberci prodáváme akumulátory BOSCH a AD. Baterie jsou připravené k okamžitému použití.

Chladící kapalina

Velmi důležité médium pro motor a jeho ochranu. U těchto kapalin je dobré vědět, že na trhu se vyskytuje větší množství kapalin, které jsou nejčastěji nazývané jako Antifreeze, Antigel, Fridex apod.

Kapaliny se liší nejen svou barvou, ale i svým složením a výkoností. Není nic neobvyklého, když od jedné barvy chladící kapaliny existuje více výkonnostních norem, klasickým případem jsou růžové kapaliny typu G12, kde je výkonost rošířena na typy G12+ a G12++. Dále jsou na trhu velmi rozšířené zeleno-modré kapaliny s označením G11 nebo G48, další širokou skupinou jsou v poslední době hojně rozšířené kapaliny G13 v mírně fialovém nádechu. Francouzské vozy používají hojně Antifreeze žluté flourescentní barvy, označené jako Antifreeze R nebo Antigel.

Dále jsou na trhu i ekologické chladící kapaliny, které mají často označení Antifreeze EKO. Chladící kapaliny v motoru slouží jako médium odvádějící  teplo z vnitřního prostoru motoru, které je následně ochlazováno v systému chladících okruhů, pokud se motor prohřeje do pracovní teploty řízené termostatem, začíná být kapalina chlazena v chladičích postavených před motorem. Je nutné vědět, že chladící kapaliny se musí musí po cca 4 letech obměňovat, což slouží k tomu, abychom si obnovili ochranné vlastnosti kapalin pro celý systém, zajistili čistotu a ošetření těsnění a vodního čerpadla. V systému bývá větší množství vody, které nejde najednou vyměnit, pokud nedisponujete speciálním zařízením, kdy vy z jedné strany plníte novou kapalinu do systému a původní se vytahuje ven z motoru. Základním pravidlem je zajistit správným naředěním kapalinu na teplotní odolnost proti zmrznutí na hodnotu kolem -37°C.

Koncentráty

Velmi rozšířený je prodej koncentrátů, které se musí vždy před použitím naředit s demineralizovanou vodou v poměru 1:1, jinak absolutně neplní svou funkci! Tato hustota se dá měřit buď klasickým hustoměrem nebo optickým refraktometrem.

Aditiva do chladící kapaliny

Do chladících kapalin můžete přidávat aditiva dle potřeby použití: BG511 - na utěsnění systému, BG540 - proplach systému, BG546 - kondicionér chladící kapaliny.

Hladina motorového oleje

Motorový olej je nezbytná součást každého spalovacího motoru, chrání motor proti opotřebení, odvádá teplo z motoru a jeho součástí, aktivně chladí turbodmychadla a vytváří na třecích ploch tenkou vrstvu, kterou od sebe odděluje vzájemně pohyblivé části. Proto je důležité pravidelně hlídat jeho hladinu a nájezd od posledního servisu.

Dejte přednost kvalitním olejům

Kvalitní motorové oleje můžete pořídit na naší prodejně Red Rider v Liberci nebo na e-shopu www.red-rider.cz. Hladina oleje se kontroluje vždy v klidovém stavu, hladina by měla být vždy ve stavu mezi ryskami MIN a MAX na olejové měrce nebo na digitální měrce v přístrojové desce. Pozor, u těchto elektronických měření hladiny neodhalíte přelití motoru. Upozorňujeme, že hladina motorového oleje může průběžně klesat a proto doporučujeme pravidelnou kontrolu, rozhodně nečekejte do okamžiku, než se Vám rozsvítí varovná červená kontrolka tlaku oleje. To je již velmi pozdě a v těchto situacích doporučujeme co nejrychleji vůz odstavit a olej doplnit. Nastat může i opačný efekt, že hladina oleje může stoupnout, což způsobuje jev propadání paliva do spodní části motoru a degradaci oleje. V tomto případě doporučujeme provést výměnu oleje s dekarbonizací motorového prostoru (BG 109), především pístních kroužků, které palivo propouští. Jev mají na svědomí i zřejmě zakarbonované vstřiky, které nedokáží dostatečně rozprášit dávkované palivo, aby mohlo dokonale vyhořet.

Aditiva do motorového oleje

Doporučujeme do motorového oleje přidávat aditiva (BG112 - pro naftové motory, BG115 - pro benzínové motory). Veškeré servisní a dekarbonizační úkony Vám dokážeme nabídnout v našem servisním středisku BG CENTRUM LIBEREC.

Servo kapalina

Kapalina pro posilovače řízení se zpravidla dělí na minerální (klasické ATF kapaliny) červené barvy nebo plně syntetické kapaliny zelené barvy, například RAVENOL SSF nebo FEBI BILSTEIN 06161.

Pokud se stane, že hladina servokapaliny výrazněji klesne, začne to být cítit v řízení i v hlučnosti systému posilovače řízení.

Aditiva do servořízení 

Doporučujeme přidávat do servosystému aditivum BG330. Hlídejte správnou hladinu na zásobní nádobce, kde jsou mezní rysky.

Brzdová kapalina

Obměna kapaliny je velmi důležitou činností a doporučujeme ji dělat každé 4 roky. Hladinu kapaliny hlídejte dle označení na zásobní nádobce. V dnešní době jsou nejrozšířenější brzdové kapaliny dle typu DOT4 nebo DOT5.1, které jsou plně kompatibilní se systémy ESP.

Tlak v pneumatikách a jejich opotřebení

Tlak v pneumatikách má velmi zásadní vliv na jízdní komfort a bezpečnost. Je ovšem velmi důležité, aby pneumatiky měly dostatečnou hloubku dezénu, v zimním období by dezén neměl být nižší, než 4 mm a stáří pneumatik by dle DOT na pneu nemělo překročit 4 roky. Starší gumy výrazně tvrdnou a ztrácí své vlastnosti, prodlužuje se brzdná dráha, jejich ovladatelnost a schopnost přilnout k vozovce.

U letních pneu je považován dezén za hraniční na úrovni 2 mm. Správný tlak předepsaný pro daný vůz zjistíte buď v servisní příručce vozu nebo na štítku ve voze, který bývá umístěn často na vnitřní straně víčka palivové nádrže nebo v prostoru vstupu do vozu u řidiče nebo v prostoru vstupu zadních dveří za řidičem. Je potřeba věnovat pozornost správné volbě tlaku, jelikož jsou tlaky předepsány dle použitých velikosti kol a dle předpokládané zátěže vozu.

Kontrola těsnosti hadic a spojů

Plastové i gumové díly jsou součásti vozu, které v mrazivém období tvrdnou a stávají se křehkými a působení soli je poškozuje. V poletující vlhkosti na rozsolených silnicích se dostává do všech částí vozu, především v přední části vozu, tedy u většiny aut do prostoru motoru, kde se nachází hadic a plastů samozřejmě nejvíce.

Doručujeme těsnost spojů nejprve zkontrolovat vizuálně (na špinavém povrchu je nětěsnost dobře vidět) a teprve až po celkové kontrole doporučujeme provést jejich očištění a zároveň použít na tyto díly oživovače plastů a pneu, k prodloužení životnosti těchto dílů. Netěsné spoje je potřeba dotáhnout nebo díly vyměnit za nové.

Klimatizace a její dezinfekce

Zdravotně nezávadná funkčnost klimatizací je velice důležitá podmínka k jejich používání, jelikož v opačném případě může způsobit nevolnosti a zápach do interiéru, díky nekontrolované přítomnosti bakterií v systému, kde se v přítomnosti nečistot a vlhkosti bujaře rozmnožují. Během zapnuté ventilace se dostávají ve vzduchu do interiérového ovzduší a jejich vdechování je nebezpečné.

Doporučujeme udělat 3 základní kroky, k zajištění zdravého provozu klimatizačních jednotek. Doporučujeme každý rok po zimě provést následující:

  1. Vyměnit interiérový, nazývaný též jako kabinový filtr, doporučujeme ho s aktivním uhlím, lépe filtruje a je z hlediska hygieny vzduchu podstatně účinnější. Pro správnou volbu nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám pomůžeme s výběrem do každého vozu.
  2. Pomocí aktivních pěn na klimatizace proveďte vyčištění vydechovačů do interiéru, nezapomeňte na výdechy pod přístrojovou deskou a pod sedadly. Nastříkejte pěnu do těchto cest, nechte ho dle návodu působit a poté zapněte ventilátor na plný výkon.
  3. Posledním, velmi důležitým krokem je provést úplnou dezinfekci celého interiéru. Doporučujeme použít špičkový produkt BG 703 k dezinfekci klimatizací,, interiérů, pokojů a dalších vnitřních prostorů. Je certifikovaný i pro totální dezinfekci během možné přítomnosti virů SARS-Cov2, způsobujících onemocnění COVID 19. Zde je nutné umístit sprej do interiéru, nejprve zapnout klimatizaci na plný výkon, aktivovat vnitřní cirkulaci vzduchu všemy průduchy. Jakmile máte toto zajištěno, zaktivujte sprej zatlačení horního tlačítka směrem dolů a sprej začně nepřetržitě vyfukovat dezinfekční přípravek do interiéru. Ihned vozidlo uzavřete a nechte ho takto být 15 minut. Vše probíhá při nastartovaném motoru a všechna okna musí být uzavřená. Po 15 minutách působení vypněte motor a vůz nechte minimálně 15 minut větrat, mimo vypnutí motoru do vozu nevstupujte, jen zajistěte dokonalé vyvětrání. Po vyvětrání ucítíte příjemnou a svěží vůni interiéru, která Vás bude dlouhodobě provázet díky čistotě a hygieně vzduchového systému v interiéru vozu. Lze použít i trochu levnější přípravek, ale v poměru cena/výkon se v konečném důsledku nevyplatí.

Tyto činnosti zvládne úplně každý z Vás.

Stav brzdových komponentů

Jarní přezouvání kol je jedinečná příležitost ke zkontrolování stavu brzdových destiček a brzdových kotoučů. Důležité je, aby byl hladký a rovný povrch brzdových kotoučů a dostatečná síla brzdové destičky, aby nedošlo ke kontaktu "kov na kov". Pokud se pohybuje síla obložení okolo 2 mm, je nejvyšší čas na jejich výměnu. Mění se vždy všechny destičky na obou stranách jedné nápravy, v případě potřeby vyměňte obložení na celém vozu.

Pro správnou volbu brzdových komponentů nás neváhejte kontaktovat.

Určitým pomocníkem jsou dnes obložení, která jsou vybavena kontaktem, který po opotřebení destičky dává signál k jejich výměně, nebo jsou destičky případně vybaveny akustickou signalizací. Jakmile tento okamžik nastane, neprodleně destičky vyměňte (nebo nechte vyměnit v servisu), abyste předešli nevratnému poškození brzdových kotoučů.

Dále je nutné hlídat šíři brzdových kotoučů, zde je to individuální, doporučujeme si zjistit povolený nejnižší přípustnou šíři kotouče ve specializovaném servisu.

Funkčnost vnějšího osvětlení

Tato činnost by měla být prováděna pravidelně během celého roku, jakmile zjistíte nefunkční žárovku nebo je Vám tento stav signalizován na přístrojové desce, je nutné neprodleně danou žárovku vyměnit.

Některé žárovky se bohužel mění velmi složitě, přístup ke svítidlu doporučujeme ověřit v manuálu k vozu nebo si to najít na internetu. Jsou i servisní výměny žárovek, které jsou doporučovány provést pouze v servisu. Především se jedná o výměnu xenonových výbojek, které pracují pod vysokým napětím. Pokud se na tuto činnost necítíte, oslovte s tímto nejbližší servis.

Doporučujeme mít ve voze k dispozici náhradní žárovky od všech používaných typů, zároveň s tím i sadu pojistek. Za jízdu s nefungujícím osvětlením Vám může být dána pokuta od příslušníků Policie nebo v případě technické kontroly může být tato kontrola pozastavena do odstranění nedostatku.

Kontrola funkce stěračů skel

Pohyb stěračů po zmrazkách ledu na čelním skle vede k možnému potrhání okraje gumiček stěračů, které potom začnou na skle malovat linky, které zhoršují výhled z vozu. Doporučujeme vždy v zimě před prvním setřením sklad odstranit náledí ze skla škrabkou nebo pomocí rozmrazovačů skel, tím předejte výraznému zkrácení živostnosti a snížení funkčnosti stěračů. Doporučujeme Vám používat sady stěračů BOSCH AEROTWIN, které Vám rádi dodáme. Pro správnou volbu těchto kvalitních stěračů nás neváhejte kontaktovat. Případně můžete přímo na e-shopu objednat stěrače od výrobce Sheron, které ovšem nejsou zdaleka tak kvalitní, jako stěrače BOSCH!

3) Výměna motorového oleje a olejového filtru

Pravidelná výměna motorového je nezbytnou povinností každého majitele nebo provozovatele vozu. Motorový olej je klíčovou kapalinou pro správný chod motoru a všech jeho pohyblivých částí. Agregát je během provozu silně namáhán a jelikož se zde jedná o vzájemné působení kovových ploch, je nutné, aby byly tyto plochy od sebe odděleny. A to práce zajišťuje olej, který vytváří mikrovrstvu, která brání přímému kontaktu mezi dvěma kovovými součástkami.

Olej významně snižuje tření a zároveň odvádí z třecích ploch vytvářené teplo. Je to též ochlazovací kapalina pro turbodmychadla. Kvalita oleje ovlivňuje z 80% další čistotu motoru, palivo se podílí na 20% znečištění.

Cílem je zajistit, aby k zanášení systému nedocházelo a k tomu je potřeba dodržovat pravidla pro včasnou výměnu a také, používat kvalitní motorové oleje, doporučujeme tato nejlepší maziva: oleje značky Petro-Canada nebo MOBIL.

Zvažte dekarbonizaci olejového prostoru

Důležitou součástí výměny oleje je i zajištění čistého prostředí pro nový olej, aby neztrácel své čistící schopnosti ihned po nalití do špinavého prostoru. O různých formách dekarbonizace se dozvíte na tomto odkazu na dekarbonizačním produktu BG109, kde Vás texty povedou více možnostmi, jaké čistoty se dá dosáhnout. Nejvyšší úroveň zajišťuji sety profi, zcela čistý olej v motoru i po tisíci kilometrech provozu!

V naší nabídce je i několik vybraných olejových filtrů MANN-FILTER, které dokážeme zajistit pro jakýkoliv vůz, v případě zájmu budeme velice rádi, pokud nás budete kontaktovat a my Vám filtr vybereme, nabídneme a přidáme k objednávce.

Pokud se výměnou oleje nechcete zaobírat nebo si na to netroufáte, rádi Vám vše provedeme v našem servisu BG CENTRUM LIBEREC.

02: BG Centrum Liberec

4) Celková dekarbonizace palivových soustav

Chladné dny sebou nesou nebezpečí vyšší srážlivosti atmosferické vlhkosti v palivové nádrži, čímž vzniká nežádoucí efekt možné tvorby koroze v palivovém systému na kovových částech, které se moho poté pohybovt v systému směrem k palivovému filtru. Obecně i platí, že mnoho vozidel jezdí v zimním období mnohem méně kilometrů, čímž dochází k pomalejšímu spotřebování paliva a k jeho postupné degradaci, tedy , pokud nejsou řádně ošetřena speciálními aditivy. Aditiva se doporučuje přidávat do nádrže vždy před tankováním - kupujte neaditivovaná paliva, potom teprve naplnit nádrž palivem a tím, docílíte významně lepší palivo, které byste v síti čerpacích nikde nepořídili! Doporučejeme provést z jara následující kroky:

     1) Naftové motory:

     1A) Při prvním tankování po zimním období nalít do naftové nádrže aditiv BG281, který molekulárně rozloží vodu a naváže ji na palivo a vyvede ze systému do spalování a ven do výfukové soustavy.

     1B) Do další nádrže přidat produkt BG245 a tím provést kompletní čištění palivové nádrže a palivových cest, dále produkt zajistí kompletní dekarbonizaci vstřiků a spalovacího prostoru, včetně výfukové soustavy s katalyzátorem, lambda sondami a DPF / FAP filtrem. Ještě výkonnější je tao sada aditiv, kde k produktu BG245 je přidán ještě produkt BG PD15.

     1C) Dále doporučujeme pravidelně při každém tankování aditivovat paliva špičkovými aditivy BG225 v různých velikostech v období od jara do podzimu při venkovních teplotách do -5°C. Tento letní aditiv obsahuje vysoké množství mazivých složek na čerpadla a vstřikovače, dále je zde obrovská porce termálně oxidačních stabilizátorů, které zabraňují degradaci nafty v přítomnosti horkých součástech motoru (vstřikovací čerpadlo a vstřikovače). Během chladnějšího zimního období doporučujeme používat pravidelně produkt BG PD14, který bude pečovat o palivovu soustavu a zajišťovat trvalou filtrovatelnost nafty během mrazivých dnů. Na tomto odkazu nabízíme rovnou TOP SET ADITIV pro zimní í letní období.

     2) Benzínové motory:

  1. Při prvním tankování po zimním období nalít do benzínové nádrže aditiv BG281, který molekulárně rozloží vodu a naváže ji na palivo a vyvede ze systému do spalování a ven do výfukové soustavy.
  2. Do další nádrže přidat produkt BG208 a tím provést kompletní čištění palivové nádrže a palivových cest, dále produkt zajistí kompletní dekarbonizaci vstřiků a spalovacího prostoru, včetně výfukové soustavy s katalyzátorem, lambda sondami, u nejmodernějších benzínových motorů i DPF / FAP filtr.
  3. Dále doporučujeme celoročně při každém tankování aditivovat paliva špičkovými aditivy BG202 v kombinaci s aditivy VIF Super benzin aditiv. Nejlepší způsob je se držet jen aditiv BG202, pokud si ovšem chcete provoz trochu zlevnit, můžete to kombinovat s uvedeným VIFem takto: 4x VIF Super benzin aditiv a do každé nádrže nalijte BG202. BG202 je celoroční aditiv, obsahuje vysoké množství termálně oxidačních stabilizátorů, které zabraňují degradaci benzínu až po dobu 6 měsíců. Dále efektivně brání díky svým čistícím schopnostem detonačnímu hoření (samozápalům). Dalším širokým polem působnosti u BG202 je jeho použití u všech benzínových aut a jiných benzínových, např. zahradních strojů ke konzervaci paliva, pokud je nevyužíváme v zimním období. U aut to jsou letní víkendová auta, které jejich majitelé v zimních období z pochopitelných důvodů nepoužívají. Víkenďákům doporučujeme před jejich uložením nalít do nádrže několik kilometrů před jejich uložením BG202, které systém dokonale konzervuje a brání palivo a systém proti korozím a jiným nežádoucím vlivům.

Další informace o využití palivových aditivech najdete ve vybraných článcích v sekci Tipy a rady.

5) Automatická převodovka, Haldex, diferenciály

Péči o tyto části vozu doporučujeme vždy svěřit specializovaným servisům, mějte na paměti, že olej ve většině automatických převodovek se mění po ujetí 60.000 km. U Haldexu a diferenciálů též není doživotní náplň, zde z vlastní zkušenosti doporučujeme výměnu náplně po maximálně 120.000 km.

Všechny tyto činnosti Vám můžeme provést na našem servisu BG CENTRUM LIBEREC, kde jsme vybaveni speciální technikou BG a k provedení servisních činností používáme oleje Petro-Canada, MPM nebo BG. Chemii používáme výhradně od výrobce BG Products.

6) Kontrola a výměna vzduchového a palivového filtru

Aby se mohl motor pořádně "nadechnout", doporučujeme Vám měnit každoročně vzduchový filtr. Jen si vzpomeňte prosím, s jak velkým množstvím pylu se na jaře utkáváte ve venkovním prostředí a jak tato vrstva dokáže být lepivá, pokud se teplem a vlhkem srazí. To vše filtr zachytí a tím se razantně snižuje průstupnost vzduchu pro spalování. Pokud je motoro omezen na přívodu vzduchu, může řídící jednotka začít úbytek ztráty výkonu začít dohánět vyšším dávkováním paliva, což je při nejmenším neekonomické a pro čistotu motoru opět proces nežádoucí.

V naší nabídce je i několik vybraných vzduchových filtrů MANN-FILTER, které dokážeme zajistit pro jakýkoliv vůz, v případě zájmu budeme velice rádi, pokud nás budete kontaktovat a my Vám filtr vybereme, nabídneme a přidáme k objednávce.

U palivového filtru doporučujeme jeho výměnu jednou za 2 roky nebo v okamžiku, případně dříve, když pocítíte potíže s dávkováním paliva. Obzvláště je dobré mít v perfektní kondici palivový filtr u naftových motorů na začátku zimy. Pokud chcete mít jistotu a požadujete spolehlivou funkci palivového filtru, přidávejte pravidelně do paliv aditiva.

V případě zájmu koupě palivového filtru nás prosím kontaktujte a my Vám filtr vybereme, nabídneme a přidáme k objednávce.

7) Přezutí a vyvážení kol na letní sezónu

Mnoho řidičů již dnes disponuje 2 sadami kol, na jarní a na letní sezónu. Nezapomínejte, že je vždy dobré před nasazením nechat kola převážit, jelikož se jejich tvar postupným opotřebením mění a je žádoucí, aby kola byla přesně vyvážená a tím zajistili vyšší komfort jízdy, především při vyšších rychlostech, kdy byste v případě špatného vyvážení kol cítili vibrace do řízení. Tyto vibrace silně namáhají celý mechanismus náprav a řízení a postupně mohou způsobit jinou závadu nebo vůle.

Další důležitou věcí je si zkontrolovat stáří pneumatik, kde nedoporučujeme jezdit na starších pneumatikách, než 4 roky od data výroby. Tento DOT údaj je na každé pneumatice vyznačen z bohu v oválku (např.3720 - což znamená, že pneu byla vyrobena v 37. týdnu roku 2020).

Hloubka dezénu je neméně důležitý faktor ovlivňující bezpečnost jízdy. Pokud je pneu již značně ojetá (pod 2 mm vzorku), není již schopna za deště dostatečně odvádět množství vody ze svého profilu a může dojít ke ztrátě ovladatelnosti vozu, jelikož vůz bude po vodě "plavat", tento jev se nazývá Aquaplaning. Dbejte dále pozornost správnému směrovému umístění umístění pneu na vůz tam, kde je směr rotace přímo určen výrobcem. Směr rotace je označen u těchto pneumatik obět na bočním profilu.

V neposlední řadě, když budete kola měnit sami, využijte příležitosti sundaného kola k provedení vizuální kontroly stavu tlumičů, pružin, brzdového obložení, brzdových hadiček, těsnosti homokinetických kloubů, stavu podběhů apod.

Na závěr

Závěrem bychom Vám chtěli popřát mnoho šťastných kolimetrů, ať dosáhnete vždy zdárně svého cíle a pokud byste chtěli využít služeb našeho servisu BG CENTRUM LIBEREC, kde provádíme servisy náplní motorů, automatických převodovek a jiných součástí s pomocí chemie BG a motorových olejů Petro-Canada, tak nás prosím kontaktujte a my se postaráme o vše potřebné.

Z Liberce i celé ČR

Vzhledem k našim unikátním postupům v oblastí dekarbonizací a dokonalému čistění motorů k nám do Liberce běžně dojíždí zákazníci ze všech krajů České republiky. Kontakt na náš servis BG CENTRUM LIBEREC máte ZDE.