Přísady do nafty - ano či ne?

Publikováno:

Tato otázka si zaslouží pouze jasné ANO, pojďme si vysvětlit proč tomu tak je. K čemu tedy přísady do nafty slouží a proč se aplikují?

V dnešní době době se klade stále větší důraz na ekologičtější provoz všech typů vozidel, nejen klasických automobilů, ale i nákladních vozidel, zemědělské, lesní a stavební techniky. Nutno si přiznat, že Evropa je v tomto směru průkopníkem. Snaha o co nejnižší produkci skleníkových plynů ovšem přivádí výrobce motorů do těžké situace, kdy oni musí stále pracovat s nezvratnými fyzikálními zákony v oblasti tření, tlaků, tepelné energie apod.

Aby bylo dosaženo co nejlepších výsledků, snaží se výrobci aut prosadit oleje co nejřidší v pokud možno co nejmenším množství, motory se dělají vysoce tlakované s malými objemy. To vše znamená vysoké tepelné zatěžování, které znamená silnější proces oxidace nejen olejových náplní, ale i paliva, především tedy nafty.

Dříve se motorová nafta vracela v rámci své cirkulace mezi motorem a nádrží relativně chladná, nyní se vrací opravdu velmi zahřátá a mnohdy se i aktivně chladí. Prudké zahřátí nafty a její nespotřebování v tom okamžiku ji pochopitelně moc neprospívá, proto začíná být přísada do nafty nutností, mnoho výrobců například stavebních strojů ji již přímo předepisuje používat.

A jaké typy přísad používat?

Jednoznačně doporučujeme používat ty přísady (nebo aditiva, jsou správně nazývány obojím způsobem), které zajistí motorové naftě dlouhodobě vynikající vlastnosti.

Nafta se utkává v současné době se stále se zvyšujícím podílem biosložek, s její rostoucí teplotou v motoru. Aby nafta byla stále výkonná a dokonale hořela, je potřeba přidávat přísady do motorové nafty s vysokým podílem antioxidačních složek a s vysokou mazivou schopností.

Při použití biosložek v palivech se doporučuje aditiva do paliva určitě používat, aby bylo zajištěno dostatečné mazání vysokotlakých vstřikovacích čerpadel a vstřiků samotných.

Aditiva dále přispívají k dokonalejšímu prohoření motorové nafty, dále kvalitní přísady mají vysoké čistící schopnosti pro palivový i výfukový systém. V naší nabídce jsou dostupné i speciální produkty, které nazýváme přísada do nafty na čištění DPF.

Hlavní výhody používání určitých typů přísad do nafty:

  • antioxidační vlastnosti pro stabilitu nafty,
  • vysoká mazivost pro vysokotlaká čerpadla a vstřiky,
  • čistící schopnost pro celý palivový systém,
  • eliminace negativních vlivů biosložek,
  • rozpouštění úsad v palivové soustavě,
  • dekarbonizační schopnost pro katalyzátory a filtry pevných čístic (DPF, FAP).

Rozdíl v přísadách pro léto nebo zimu

V základních vlastnostech péče o motor se aditiva v obou obdobích shodují. Ovšem zimní přísada do nafty musí navíc zajistit naftu proti tuhnutí, tedy zajistit její filtrovatelnost i při teplotách, kdy by již samotná neošetřená nafta parafínovala. V tomto období se pochopitelně používá méně biosložek, takže i v tomto směru jsou zimní přísady méně výkonné, jelikož to není potřeba. Proto nedoporučujeme v létě používat aditiva/ přísady určené pro zimní provoz.

Jak používat přísady do nafty 

Jsou 2 důležité věci, na které je potřeba dbát. A to, že klasické přísady do paliv používáme při každém tankování a čistící přísady používáme v pravidelné periodě po ujetí určitého počtu kilometrů. Produkty se dávkují dle předpisů výrobce, více informací se o tomto dozvíte v článku na tomto odkazu.

Které přísady do nafty doporučujeme?

1) Klasické přísady používané pravidelně při každém tankování jsou:

2) Čistící/dekarbonizační přísady do motorové nafty jsou:

  • BG 245, BG PD15 - dekarbonizační přísady do nafty ošetřující celý palivový a výfukový systém včetně čištění DPF, aditiv dále aktivně provádí čištění vstřiků paliva, katalyzátoru, lambda sondy. Zároveň probíhá čištění i v oblasti EGR systému a sání do motoru,
  • PRO-TEC Diesel System Super cleaner - produkt německého výrobce k čištění palivových soustav,
  • PRO-TEC DPF Super Cleaner - produkt k čištění především filtrů pevných částic.

Doporučujeme používat aditiva pravidelně, náklady na provoz Vám to rozhodně nezvýší, právě naopak.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte prosím kontaktovat.

Pro Vás zajistil tým obchodu Red Rider s.r.o.