I hybridy potřebují aditiva

Publikováno:

Aditiva pro vozy s hybridním pohohem

Jak hybridy fungují?

Vývoj v segmentu automotive má za cíl najít alternativní způsoby pohonu malých i velkých vozidel, motocyklů, strojů, jelikož si je lidstvo vědomo faktu, že žádný surovinový zdroj není na zemi nevyčerpatelný. Dalším cílem je snaha a to mnohdy až nesmyslná, vedená k ochraně životního prostředí.

Téma je to samozřejmě velmi citlivé, ale mnohdy vize předbíhají technické možnosti samotných konstruktérů a výrobci pohonných jednotek. V poslední době se navíc ukazuje, jak špatná myšlenka je se zabývat takřka výhradně myšlenkou elektrických pohonů a tím potlačit diverzifikaci možných způsobu dalších "poháněčů" vozidel.

Alternativní zdroje elektřiny zdaleka nedokáží pokrýt celosvětovou potřebu. Současný svět nám ukazuje, že je to vysloveně nebezpečné a neuvážené, jít jen jedním směrem. V oblasti světové bezpečnosti při výpadku několika strategických producentů elektřiny by se vše mohlo prakticky "zastavit".

V tomto ohledu se dá shledávat hybridní pohon jako rozumný kompromis, který nabízí více možností, jak se dá pohon vozu živit a nenabízí pouze jednu variantu. Hybridní motor pracuje ve střídavém či kombinovaném režimu jeho pohonů, dle možností a potřeb, využívá se například i rekuperace. V současné době se již nabízí několik možných kombinací. Hybridní vozy jsou alternativou, která dokáže aspoň částečně uspokojit požadavky ekologických potřeb, nese to ovšem s sebou také určitá úskalí, o některých si nyní povíme více.

Vše nemůže být jen růžové v "zeleném" smýšlení

Nesporným kladem je ekonomičtější provoz a nižší emise, především tedy ty emise výfukových plynů. Ekonomická otázka je ovšem často přetřásána vzhledem k výrobním nákladům a likvidacím akumulátorů, získávání vzácných kovů pro jejich výrobu apod. Je potřeba se na to též podívat i z jiného úhlu pohledu, tedy přímo na skutečnost, v jakém režimu zde pracuje spalovací motor. Ten s asistencí elektromotoru málokdy dosahuje v městském provozu optimálních hodnot pro svůj vlastní provoz, často se vypíná a tím chladne, což s sebou nese problémy studeného motoru, kde dochází k netěsnostem ve spalovací komoře, tím k propadání paliva do spodní části motoru, kde dochází k degradaci motorového oleje. Benzín nemusí být jediná provozní kapalina, která může do prostoru motoru pronikat, dalším aktérem je totiž chladící kapalina, která též za studena má určité možnosti proniknout do motorové části. Vše je způsobeno tím, že chladnější motor se tak nezatáhne, jako motor ohřátý na požadovanou pracovní teplotu.

Ptáte se, jak si s tímto poradí klasický spalovací motor, kde se to logicky děje též? Ano, poradí si, jelikož je dlouhodoběji a více prohřátý a ty vniknuté kapaliny se zpravidla působením horka odpaří. Aby měl hybridní motor šanci pracovat i v těchto podmínkách plnohodnotně, vznikla pro ně speciální aditiva, která jim dokáží překonat a vyřešit spoustu negativ výše zmíněných. Určitě můžete namítnout, že aditiva se používají i v běžných motorech, tak jsou asi stejná ... Není to úplně tak, určitá aditiva jsou specializovaná pouze pro hybridní motory, ale spousta je jich i společných.

Jak se liší od ostatních aditiv a k čemu slouží

Začněme u palivových aditiv, kde je potřeba zohlednit především tu skutečnost, že palivo je v nádrži mnohem delší dobu, než u klasických spalovacích motorů. To znamená, že systém je vystaven riziku vzniku povrchových korozí v palivovém systému, především díky zkapalněné atmosferické vlhkosti v palivu, který se tam dostává naprosto přirozenou cestou, tedy ze vzduchu. Výrobci vytvořili speciální aditiva, která se dokáží s tímto popasovat. Lídrem v tomto segmentu je zřejmě výrobce BG Products, který na trh dodává tato potřebná aditiva za tímto účelem:

Palivový systém:

  • Stabilizátor benzínu v nádrži na 6 měsíců: BG2026 Supercharge II nebo jeho větší balení BG2021 - pravidelné dávkování při každém tankování.
  • Odlučovač vody z benzínu: BG281 FUEL SYSTEM DRIER - preventivně doporučujeme před a po zimě.
  • Dekarbonizace a čištění celé palivové a výfukové soustavy - BG HEV 208 44K - aplikace jednou ročně nebo po 15.000 km.

Olejový prostor:

V olejovém prostoru je potřeba též výraznějších chemických zásahů, které zajišťujeme produkty BG HEV 109 EPR - to je proplach olejového prostoru, který intenzivně pracuje na odstranění všech tvrdých karbonových úsad ve spalovací komoře, včetně dekarbonizace a uvolnění pístních kroužků a výfukových ventilů motoru.

Dalším důležitým prvkem je aditiv, který se přidává do nového motorového oleje, což je produkt BG HEV 115 MOA. Ten se stará o intenzivní ochranu nejen motorového oleje, ale celého motoru, kde olej pracuje. Zajišťuje několikanásobnou zvýšenou odolnost oleje na působení pronikajících kapalin do něj, brání oxidačním procesům a vytváření kyselého prostředí. Důležité je zmínit, že aditiva jsou naprosto bezpečná pro všechny ekologické asistenty v motoru, včetně DPF filtrů, které jsou již součástí moderních zážehových motorů.

Tipy k nákupu:

Některé z výše uvedených produktů se dají koupit v komplexním dekarbonizačním setu pro hybridní vozy pod označením: BG 07 HEV KIT dekarbonizace pro hybridní pohony. Sada obsahuje produkty:

Dodržujte použité správných setů dekarbonizace:

Důležité je upozornit všechny majitelé hybridních vozidel, že tento hybridní set je určen pouze pro hybridní vozy (benzín v .kombinaci s elektromotorem). To samé platí i pro majitele benzínových vozů, pro ně je k dispozici pouze set BG 6577.

Jak je to s motorovými oleji pro hybridní vozy?

70% podíl na tvorbě nečistot a karbonu v motoru má na svědomí motorový olej. Jednoznačně doporučujeme pro tyto vozy motorový olej od výrobce PETRO-CANADA, který vyrábí oleje s křišťálově čistým základovým olejem. Pokud máte předepsanou nebo povolenou viskozitu oleje 0W-20, máme zde pro Vás super tip: PETRO-CANADA Supreme Syntetic Hybrid 0W-20.

BG 07 HEV - 1

BG 07 HEV-2

Článek pro Vás připravil tým firmy RED RIDER, který se Vám snaží být stále nápomocen!